Chłonna bawełna

  • Podkładka z absorbentami chemicznymi

    Podkładka z absorbentami chemicznymi

    Sorbenty chemiczne mogą wchłaniać różne płyny chemiczne i żrące, skutecznie i szybko kontrolować i usuwać wycieki chemiczne, zmniejszać szkody spowodowane przez wycieki chemiczne, skracać czas narażenia pracowników na substancje niebezpieczne i zapewniać gwarancję bezpieczeństwa osobistego.

  • Pochłaniacze oleju

    Pochłaniacze oleju

    Krótki opis: Pochłaniacze oleju wykonane z lipofilowej włókniny mikrowłókienkowej.Materiał jest hydrofobowy i lipofilowy, a także dobrze usuwa wycieki oleju na powierzchni wody.W połączeniu z bardzo drobnymi włóknami tworzy liczne dziury i staje się wysokiej jakości produktem do usuwania zanieczyszczeń olejowych, który nie zawiera środków chemicznych, nie spowoduje wtórnego zanieczyszczenia i może szybko wchłonąć zanieczyszczenia olejowe, rozpuszczalniki organiczne, węglowodory, oleje roślinne i inne płyny.Olej ab...