żółty

  • Żółty papier artystyczny DCR PAD

    Żółty papier artystyczny DCR PAD

    Żółty papier artystyczny DCR-PADsą tworzone przez kombinacjękleju akrylowegopokrytyżółty papier artystyczny.Jest to używane głównie do czyszczenia kurzu lub cząstek z wałka silikonowego, trzymaćRolka czyszcząca jest czyszczona w warunkach roboczych, aby zapewnić, że wałek silikonowy i lepki długopis mogą być wielokrotnie używane.

  • Podkładka DCR

    Podkładka DCR

    Podkładka DCR, podkładka do usuwania kurzu, jest używana wraz z silikonowym wałkiem czyszczącym. Może usuwać kurz z silikonowych wałków czyszczących, aby zapewnić możliwość ponownego użycia wałka czyszczącego. Jest szeroko stosowany w procesie czyszczenia powierzchni płyty o wysokiej czystości.